خانه » واقعیت مجازی

واقعیت مجازی

واقعیت مجازی

واقعیت مجازی چیست؟ واقعیت مجازی (VR)، استفاده از مدل‌سازی و شبیه‌سازی رایانه‌ای است. که فرد را قادر می‌سازد تا با یک محیط بصری مصنوعی سه بعدی، یا سایر محیط‌های حسی تعامل داشته باشد. برنامه های کاربردی واقعیت مجازی، کاربر را… ادامه »واقعیت مجازی