خانه » نقش بازی در آموزش

نقش بازی در آموزش

واقعیت افزوده و بازی

با ظهور فناوری پیشرفته واقعیت افزوده و واقعیت مجازی ، صنعت بازی ها تغییر شدیدی را تجربه کرده است. واقعیت افزوده یک مفهوم فوق العاده را به صنایع بازی ارائه کرده است ، با استفاده از این فناوری پیشرفته می… ادامه »واقعیت افزوده و بازی