دسته‌بندی نشده in

نشان های دیجیتال توکن چیست؟

موضوع را اینگونه شروع می کنیم که در دنیای بازی های ارز دیجیتال از طریق بازی های دارای رمزهای نشان گذاری شده دیجیتال که توسط شرکت های بازی سازی تولید شده اند دارایی هایی وجود دارند که به آن ها توکن گفته می شود.اکنون جای سوال دارد که توکن چیست؟معروف ترین توکن ها کدامند و ارزش آن ها چقدر است ؟