دسته‌بندی نشده in

تحلیل بنیادین Fundamental Analysis

در تحلیل بنیادین هدف پیش بینی مالی بر اساس اطلاعات و داده‌های گذشته و فعلی است. اساس پیش بینی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی پایه‌گذاری شده ‌است. در واقع تحلیل بنیادین روشی برای ارزیابی بازار کسب و کار، مسکن، سهام  و ارز می باشد