خدمات ارزشیابی ایده

ارائه راه‌‌کارها و روش‌هایی برای تحلیل و ارزیابی یک برنامه کسب و کار، و بعد از آن اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری برای ایده/محصول جدید.

ارزیابی طرح کسب و کار

ارائه راه‌‌کارها و روش‌هایی برای تحلیل و ارزیابی یک برنامه کسب و کار، و بعد از آن اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری برای ایده/محصول جدید.

خدمات تدوین طرح بازاریابی

طرح بازاریابی راهنمای ساده ای است برای معرفی کسب و کار، نوع فعالیتها، شناسایی بازار هدف، بررسی روشهای تبلیغات، راهکارهایی برای جلب نظر مشتری.

بازاریابی دیجیتال

طرح بازاریابی راهنمای ساده ای است برای معرفی کسب و کار، نوع فعالیتها، شناسایی بازار هدف، بررسی روشهای تبلیغات، راهکارهایی برای جلب نظر مشتری.

خدمات مطالعه رقبا و تحلیل محیطی

امروزه برای گسترش کسب و کار فقط نباید قابليتهاي درون سازمانی را توسعه داد بلكه بايد به صورت موثر تغييرات محيطي را آنالیز کرد، و با افزايش قدرت رقابتي خود، جايگاه خود را در ميان رقبا مستحكم كنند.

مدیریت پروژه

امروزه برای گسترش کسب و کار فقط نباید قابليتهاي درون سازمانی را توسعه داد بلكه بايد به صورت موثر تغييرات محيطي را آنالیز کرد، و با افزايش قدرت رقابتي خود، جايگاه خود را در ميان رقبا مستحكم كنند.

شناسایی بازار هدف

شناسایی بازار هدف یا مخاطبین هر کسب و کار روشی است برای انتخاب استراتژی بازاریابی و برنامه ریزی برای جذب مخاطبین بیشتر.

خدمات مطالعه بازار

شناسایی بازار هدف یا مخاطبین هر کسب و کار روشی است برای انتخاب استراتژی بازاریابی و برنامه ریزی برای جذب مخاطبین بیشتر.

مشاوره تأمین منابع مالی

ارائه خدمات مشاوره تامین منابع مالی برای شرکت‌ها، طرح‌های توسعه و پروژه‌ها.
**شرکت تجارت داران آمادگی سرمایه گذاری در طرح های انتخابی را دارد.

پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری

ارائه خدمات مشاوره تامین منابع مالی برای شرکت‌ها، طرح‌های توسعه و پروژه‌ها.
**شرکت تجارت داران آمادگی سرمایه گذاری در طرح های انتخابی را دارد.

طراحی بوم کسب و کار

در این فرآیند تمرکز بر بهبود بهره وری سازمان است شامل مشاوره در افزایش بهره وری افراد، فرایندها و سیستم ها.

خدمات طراحی و بهسازی مدل کسب و کار

در این فرآیند تمرکز بر بهبود بهره وری سازمان است شامل مشاوره در افزایش بهره وری افراد، فرایندها و سیستم ها.

مشاوره حقوقی

نیاز به داشتن مشاور متخصص در تعاملات روزمره، با توجه به پیشرفت جامعه، برای همه افراد احساس می شود. اطلاع از حقوق فردی یا شرکتی تضمین کننده روند رشد و حفظ سرمایه خواهدبود.

برندینگ

نیاز به داشتن مشاور متخصص در تعاملات روزمره، با توجه به پیشرفت جامعه، برای همه افراد احساس می شود. اطلاع از حقوق فردی یا شرکتی تضمین کننده روند رشد و حفظ سرمایه خواهدبود.

    چت آنلاین
    ارسال در WhatsApp