معرفی بازارهای کسب و کار

شناسایی گپ های بالقوه بازار دغدغه همه کسانی است که قصد راه اندازی کسب و کار دارند و اینکه از سرمایه شان کجا استفاده کنند که قابلیت بازگشت سرمایه و سود چشم گیری داشته باشد.

خدمات مطالعه بازار

شناسایی گپ های بالقوه بازار دغدغه همه کسانی است که قصد راه اندازی کسب و کار دارند و اینکه از سرمایه شان کجا استفاده کنند که قابلیت بازگشت سرمایه و سود چشم گیری داشته باشد.

تخمین سرمایه اولیه

هر کسب و کاری بسته به نوع فعالیت خود نیاز به سرمایه اولیه دارد و در مراحل مختلف توسعه مورد استفاده قرار می گیرد. تخمین درست سرمایه اولیه می تواند تضمینی برای پیشبرد به موقع راه اندازی هر کسب و کاری باشد.

پیش بینی روند پیشرفت

هر کسب و کاری بسته به نوع فعالیت خود نیاز به سرمایه اولیه دارد و در مراحل مختلف توسعه مورد استفاده قرار می گیرد. تخمین درست سرمایه اولیه می تواند تضمینی برای پیشبرد به موقع راه اندازی هر کسب و کاری باشد.

خدمات مطالعه امکان سنجی ورود به بازار

شناسایی تنگناها، موانع و محدوديتهاي بازار کاملا تخصصی و حرفه ای می باشد. برای ورود و حفظ موقعیت در بازار کسب و کار نیاز به تیمی متخصص هست.

تدوین طرح توجیهی

شناسایی تنگناها، موانع و محدوديتهاي بازار کاملا تخصصی و حرفه ای می باشد. برای ورود و حفظ موقعیت در بازار کسب و کار نیاز به تیمی متخصص هست.

مشاوره حقوقی

نیاز به داشتن مشاور متخصص در تعاملات روزمره، با توجه به پیشرفت جامعه، برای همه افراد احساس می شود. اطلاع از حقوق فردی یا شرکتی تضمین کننده روند رشد و حفظ سرمایه خواهدبود.

مشاوره حقوقی

نیاز به داشتن مشاور متخصص در تعاملات روزمره، با توجه به پیشرفت جامعه، برای همه افراد احساس می شود. اطلاع از حقوق فردی یا شرکتی تضمین کننده روند رشد و حفظ سرمایه خواهدبود.

    چت آنلاین
    ارسال در WhatsApp