خانه » مدیران

مدیران

مدیران شرکت تجارت داران فردا

مصطفی موذنی

هیأت مدیره

مسعود اعتزازیان

رییس هیأت مدیره

masoud@tejaratdaran.ir

برسام منصوری

مدیر عامل

barsam@tejaratdaran.ir