خانه » تعرفه مشاور مالی (تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال)

تعرفه مشاور مالی (تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال)

آنالیز جامع تکنیکال و فاندامنتال

2,000,000

تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال

تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال

ارایه نقطه معاملاتی

ارایه حد سود و ضرر

تحلیل جامع تکنیکال

تحلیل جامع فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال

1,000,000

تحلیل بنیادی چارت بر اساس شاخص های اقتصادی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (شرکت های داخلی و خارجی)

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (شرکت های داخلی و خارجی)

 تاثیر نرخ ارز بر صنعت مورد نظر

 تعیین وضعیت کلی (تورم ،نرخ بهره ،تراز تجاری)

 برآورد ارزش سهام شرکت

برآورد حاشیه سود خالص

تحلیل تکنیکال

1,000,000

آنالیز تکنیکال روند

تعیین نقاط حمایتی و مقاومتی

 ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی

تعیین آینده های محتمل روند

 گزارش تفضیلی از رفتار های محتمل روند